Korisnik Doktor

Korisnik već: 6 godina (since Mar 30, 2012)
Titula: Super Administrator
Ekstra privilegije: Rekategorizacija svih pitanja
Uređivanje bilo kojeg pitanja
Uređivanje bilo kojeg odgovora
Uređivanje bilo kojeg komentara
Editing posts silently
Zatvaranje bilo kojeg pitanja
Odabir odgovora na bilo koja pitanja
Pregled IP adresa anonimnih korisnika
Viewing who voted or flagged posts
Odobravanje ili odbijanje pitanja
Skrivanje i prikazivanje svih pitanja
Brisanje sakrivenih pitanja
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
www.narodnilijek.info
Administrator

Aktivnosti od Doktor

Poena: 56,505 poena (rangiran #1)
Pitanja: 392 (389 sa odabranim najboljim odgovorom)
Odgovora: 639 (195 odabrano kao najbolji)
Komentara: 18
Glasao na: 971 pitanja, 435 odgovora
Dao: 1,402 pozitivnih glasova, 4 negativnih glasova
Primio: 232 pozitivnih glasova, 0 negativnih glasova

Wall for Doktor

Please log in or register to post on this wall.
...