Korisnik Doktor

Korisnik već: 10 godina (since Mar 30, 2012)
Titula: Super Administrator
Ekstra privilegije: Rekategorizacija svih pitanja
Uređivanje bilo kojeg pitanja
Uređivanje bilo kojeg odgovora
Uređivanje bilo kojeg komentara
Editing posts silently
Zatvaranje bilo kojeg pitanja
Odabir odgovora na bilo koja pitanja
Pregled IP adresa anonimnih korisnika
Viewing who voted or flagged posts
Odobravanje ili odbijanje pitanja
Skrivanje i prikazivanje svih pitanja
Brisanje sakrivenih pitanja
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
www.narodnilijek.info
Administrator

Aktivnosti od Doktor

Poena: 56,726 poena (rangiran #1)
Pitanja: 392 (389 sa odabranim najboljim odgovorom)
Odgovora: 641 (196 odabrano kao najbolji)
Komentara: 16
Glasao na: 979 pitanja, 450 odgovora
Dao: 1,425 pozitivnih glasova, 4 negativnih glasova
Primio: 233 pozitivnih glasova, 0 negativnih glasova

Wall for Doktor

Please log in or register to post on this wall.
...