+2 Lajk
pitao u Tumori & Kanceri od
rekategorisano od

Šta je najbolje upotrebljavati poslje medicinskog tretmana karcinoma da se nikad ne vrati?

Imala sam rak dojke pre dve ipo godine, koji je uklonjen operativnim putem, kompletna mastektomija. Primila sam i 8 hemoterapije. Tumor je bio hormonalno zavisan. zbog toga sada pijem lek femara.sada se osecam veoma zdravo ali sam u panici dase opet ne pojavi!

1 Odgovor

+1 Lajk
odgovoreno od (57 poena)
uređeno od
Zeolit se širom svijeta koristi za humanu upotrebu, i poznat je kao jedan od najboljih "čistača" i detoksifikatora ljudskog organizma. Da bi se pojačao efekat i delovanje klinoptilolita, on se obrađuje posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen. To je postupak tribomehaničke aktivacije, gdje je prirodni zeolit, u posebno konstruisanim turbinama, podvrgnut procesu u kojem rotacijom turbina sa veoma velikim brojem obrtaja u minuti, međusobnim sudaranjem njegovih čestica, dolazi do njihovog usitnjavanja do mikronskih vrijednosti. Zahvaljujući tome on poprima nova fizička svojstva, povećava svoju aktivnu površinu, i pojačava apsorpciju, jonsku izmijenu i kapacitet elektronske donacije, tako da je mnogo potentniji od polaznog proizvoda. Zeolit je jedan od rijetkih minerala u prirodi koji ima negativni ionski naboj. Zahvaljujući toj sposobnosti zeolitni kristal ponaša se kao "zamka" koja zahvata supstance pozitivnog naboja i njihove dijelove i izolira ih od biohemijskih procesa u organizmu. Zeolit ima rijetku sposobnost visoke absorpcije, odnosno ionske izmjene pozitivno nabijenih supstanci iz okruženja, a da pritom ne izgubi i ne uništi vlastitu strukturu.

Princip jonske razmjene omogućava da zeolit iz organizma selektivno eliminira živu, arsen, kadmij, olovo, aluminij, nikal, ali i brojne kancerogene i virusne supstance, različite slobodne radikale i druge toksične i opasne supstance, uključujući pesticide, herbicide, aflatoksine, nitrozamine, amonijak, mikotoksine, laktate, radioaktivne čestice, UV zračenja, nusprodukte uzimanja lijekova, kontracepcijskih tableta, kemoterapije, radioterapije, droga, alkohola, cigareta, te raznih oksidanata, komponenti virusa, alergena i ostalih štetnih supstanci, koji su svi pozitivnog ionskog naboja. Klinoptilolit koji nije tribomehanički aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2/kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2/kg. Tako aktiviran klinoptilolit postaje DETOXAMIN. Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma. Za dodatne informacije pišite jer ima puno toga.

Povezana pitanja

+3 Lajk
1 odgovor
+3 Lajk
1 odgovor
+4 Lajk
1 odgovor
+2 Lajk
1 odgovor

2.9k pitanja

3.1k odgovora

315 komentara

6.1k korisnika


Pozdrav !

Ako ste novi ovdje, molimo vas da se prvo upoznate sa pravilima ponašanja zajednice.

Ako i Vi imate neko pitanje budite slobodni pitati...

Prije nego postavite Vaše pitanje molimo koristite naprednu pretragu, možda već imamo otvorenu diskusiju na temu vašeg pitanja
...